Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı

Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı  “otizm spektrum bozukluğu” olan bireylere ve ailelerine destek olmak amacıyla 20 Haziran 2016 tarihinde kurulmuştur.

Vizyonumuz

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı almış bireylerin, bağımsız yaşam ve kaynaştırma ihtiyaçlarının dünya standartlarında karşılandığı bir sivil toplum örgütü olmak.

Misyonumuz

 • Bölgemizdeki OSB olan birey sayısını tespit amaçlı taramalar yapmak.
 • Kamu kurumları ve yerel belediyelerle işbirliği içerisinde farkındalık çalışmaları yapmak.
 • OSB şüphesi taşıyan bireylerin ailelerini doğru tanı almaları amacıyla alanında uzman kurumlara ve hekimlere yönlendirmek.
 • Ailelere tanı sonrası süreçte psikolojik destek sağlamak.
 • Ailelerin güncel ve bilimsel geçerliliği olan eğitim imkânlarına ulaşmalarına destek olmak.
 • OSB olan bireylerin eğitimi için uzman eğitmen kadroları yetiştirmek.
 • OSB tanısı almış bireylere erken yaşta ihtiyaçları doğrultusunda ev, veli veya kurumsal temelli bilimsel dayanaklı öğretim uygulamaları sunmak (yoğun özel eğitim, bağımsız ve kaynaştırma eğitimi).
 • OSB olan bireylere ince/kaba motor ve sosyal becerilerini geliştirmek amaçlı spor eğitimleri sunmak.
 • OSB olan bireylerin istihdama yönelik mesleki beceriler kazanmalarına yardımcı olacak eğitimler planlamak.
 • Vizyonumuzun gerçekleştirilmesine yönelik STK, kamu kurumları ve özel kuruluşlarla ortak projeler yapmak.
 • OSB olan bireylerin ve ailelerinin sosyal güvenlik, yardım ve hizmetlerden daha etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapmak.   

SEN DE ONLARCA KOLDAN BİRİ OLMAK İÇİN